• İlk Alışverişinize Özel %10 İndirim!
 • Kampanya Kodu: HELLO10
 • 1000 TL ve üzeri ücretsiz kargo
 • 2 Yıl Garanti

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1- TARAFLAR


1.1- SATICI:

Ünvanı :Milagroncom Elektronik Hizmetleri Anonim Şirketi
Marka Adı: Mess Frames
Adresi :Fulya Mahallesi, Mevlüt Pehlivan sk. No:26 Kat:4 Şişli/İstanbul
Telefon : 0850 307 94 50
E-mail: info@messframes.com


1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.messframes.com internet sitesinden/mobil uygulamasından elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin  satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Birim Fiyatı (KDV dahil)

Kargo Ücreti

İndirim / Kupon

Toplam Fiyat (KDV dahil)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

Kargo Ücreti:

Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün bedeli:

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


4.1- ALICI, www.messframes.com internet sitesinde/mobil uygulamasında sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Teslim anında ALICI’nın veya yetkilendirdiği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması halinde veya ürün/ürünler ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından ve genel olarak teslimatın kabul edilmemesinden SATICI sorumlu değildir.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin ve ön bilgilerin ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- ALICI, ürün/ürünleri teslim aldığında derhal kontrol etmekle ve ürün/ürünlerde gönderim firmasından kaynaklanan bir sorun gördüğünde ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve gönderim firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumlu olmayacaktır.


4.7- Ürünün/ürünlerin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün/ürünlerin 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.8- Sipariş konusu ürün/ürünlerin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (gün) gün içinde ALICI'ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde ALICI’ya iade eder.


4.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

ALICI, cayma hakkını siparişle birlikte kendisine teslim edilen iade formunu doldurmak suretiyle SATICI’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun cayma hakkı süresi dolmadan ilgili ürün/ürünler ile birlikte SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir.

SATICI, ALICI'nın gönderdiği iadenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa ürünün/ürünlerin ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin ALICI'ya iade edecektir.

ALICI'nın cayma hakkını kullanması halinde ürünü/ürünleri iade alacak olan kargo şirketi Yurtiçi Kargo’dur. Cayma hakkının kullanılması halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. ALICI’nın iade edeceği ürünü/ürünleri işbu Sözleşme’de belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve ürünün/ürünlerin kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

İadeye konu ürün/ürünler ile beraber söz konusu  ürünün/ürünlerin faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu ürünün/ürünlerin satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.


ALICI, sözleşme konusu ürününün/ürünlerinin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır.


Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün/ürünlerin fatura aslının iadesi de zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14  gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. 

ALICI’nın sipariş konusu ürünün/ürünlerin ödemesini kısmen veya tamamen kazanmış olduğu ve internet sitesinde/mobil uygulamada geçerli herhangi bir ödül/hediye puanıyla yapması durumunda, cayma hakkını kullanması veya iade koşulları saklı kalmak kaydıyla ürünü/ürünleri iade etmesi halinde, ürün/ürünler bedelinin ödül/hediye puanıyla ödenen kısmı ALICI’ya ödül/hediye puanı olarak iade edilebilir.


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI, aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (her türlü kozmetik ürünü de dahil) teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI'nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri’ne yapılabilir.

İşbu Sözleşme’yi onaylayan ALICI, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.


SATICI

Milagron Elektronik Hiz. Ltd. Şti.
(Marka Adı: Mess Frames )


ALICI